Morihei Ueshiba en de Weg van het Kruis [Dutch Version]

Izanagi Jingu

Ingang van Izanagi Jingu op Awaji Island
De vlag is ter ere van de viering van het 1300 jarig bestaan van de Kojiki

*This is a Dutch translation of the article “Morihei Ueshiba and the Way of the Cross – Izanagi and Izanami cross the Floating Bridge of Heaven“, courtesy of Ernesto Lemke of Seikokan Aikido.

Izanagi en Izanami steken de Zwevende Brug van de Hemel over

Herinner je je Izanagi en Izanami nog uit “Aikido en de Zwevende Brug van de Hemel“?

Zo niet, Izanagi en zijn echtgenote (en tegelijkertijd zijn zuster) Izanami hadden de opdracht van de Goden van Japan om op de Zwevende Brug van de Hemel (Ame no Uki Hashi/ 天之浮橋) te staan en de Japanse archipel te creëren.

Maar….je zou eigenlijk eerst het andere artikel moeten lezen aangezien de rest van wat ik te vertellen heb alleen via die context duidelijk wordt.

Hier is alvast een grappig weetje: in de Nihongi, het oudste boek van de Klassieke Japanse Geschiedenis (op de Kojiki na) worden deze Goden de “Goden van In en Yo” (陽神陰神) genoemd. O-Sensei was hiervan op de hoogte en verwees regelmatig naar In en Yo in termen van Izanagi en Izanami.

In ieder geval, ik hoop dat je je ze nog kunt herinneren want zij waren een veel voorkomend element in de uitspraken en geschriften van Aikido Grondlegger Morihei Ueshiba.

Zoals je wellicht weet stonden de mannelijke en vrouwelijke God op de Zwevende Brug van de Hemel en roerden met de juwelen speer (Ama no Nuboko/ 天の沼矛) in de zee waarop zij een maalstroom creëerden. Druppels zout water vielen van de speer en vormden het eerste eiland (Onogoro Shima/ 淤能碁呂島) waarop de heilige wezens neerdaalden van de Brug naar de aarde. 

Maar waar blijft het kruis?

Het Kruis was een veel voorkomend thema voor Morihei Ueshiba. Zo noemde hij bijvoorbeeld ‘Aikido’ 十字道 – de Weg van het Kruis. Of in een alternatieve manier van schrijven, ‘Aikido’ 合気十, het ‘Aiki Kruis.’

Hier is een verwijzing naar het kruis – zie hoe de schematische weergave van Hemel naar Aarde dezelfde is die Ueshiba geeft in zijn omschrijving van de Zwevende Brug van de Hemel, en die door het geheugensteuntje A I U E O wordt uitgebeeld (de Hemel bovenaan en de Aarde, vertegenwoordigd door Onogoro Shima, onderaan):

天火水地の十字の交流によって生みだされる言霊の響きによって宇宙万物が生成されたのであり、それに習うことが合気の道なのである。

De weerkaatsing van de Kotodama die geboorte geeft door de uitwisseling tussen het kruis van de Hemel/Vuur/Water/Aarde leidt tot alle dingen in het universum, dit leren is de weg van Aiki.

Een beetje abstract, maar als we dit terugkoppelen aan “Aikido en de Zwevende Brug van de Hemel” zien we dat O-Sensei in feite een technische trainingsmethode bespreekt.

Het creatieve aspect is ook belangrijk in dit beeld, met name omdat dit een verhaal is over….creatie.

Wanneer Morihei Ueshiba deze voorbeelden gebruikte om zijn technische methode te illustreren benadrukte hij vaak het creatieve aspect van zijn methode in relatie tot de technische martiale toepassing.

Dat wil zeggen, de technieken die hij onderwees werden continu en spontaan gecreëerd (volgens zijn eigen zeggen) door deze methode van het gebruik van lichaam en geest, door de wisselwerking van In en Yo, Geest en Lichaam, verenigd in het technische model van Hemel-Aarde-Mens.

Dit wordt ten zeerste benadrukt in de vele verklaringen waarin hij beweerde dat de technieken zelf onbelangrijk zijn en onmiddellijk vergeten diende te worden zodra ze beheerst werden (覚えて忘れる稽古).

In 1951 deed Gozo Shioda, de Grondlegger van Yoshinkan Aikido examen voor zijn 9e Dan in Iwama onder Morihei Ueshiba.

Het examen bestond uit twee onderdelen – het eerste waarbij Shioda Ueshiba confronteerde met een zwaard maar niet in staat bleek om een opening te vinden, en het tweede deel waarbij Shioda ongewapend Ueshiba tegemoet trad.

Shioda deed het beter in het tweede deel en was in staat om een opening te vinden waarop Ueshiba het examen onmiddellijk stopte (Shioda slaagde ondanks dat hij zakte op het zwaard onderdeel van het examen ).

Het is belangrijk om op te merken dat er geen technieken gevraagd werden tijdens het examen en dat het geheel maar erg kort duurde. Het oordeel werd op een enkele aanraking gemaakt – waarop Ueshiba in staat was om te bepalen of Shioda’s lichaamsgebruik aan zijn voorwaarden voldeed.

…nu terugkerend naar het hoofdonderwerp – hier is een iets meer heldere passage uit Aiki Shinzui:

合 気道はまず天の浮橋に立たなければならないと言われる。天の浮橋とは火と水の交流という。丁度十字の姿、火と水の調和のとれた世界である。つまり高御産巣 日、神産巣日二神が、右に螺旋して舞い昇り、左に螺旋して舞い降り、この二つの流れの御振舞によって世界が出来たという。火と水でカミになり、このカミ (火と水)の根源は一元に帰るが、一元から霊魂の源、物質の根源が生まれる。

Er wordt gezegd dat Aikido eerst op de Zwevende Brug van de Hemel moet staan. Er wordt gezegd dat de Zwevende Brug van de Hemel de uitwisseling is tussen Vuur en Water. Precies in de vorm van een kruis, het is de wereld van Vuur en Water in harmonie. Met andere woorden, er wordt gezegd dat deze wereld gecreëerd wordt door de handelingen van de tweeling Goden Takami-Musubi en Kami-Musubi zich omhoog kronkelen in een spiraal aan de rechterkant en omlaag kronkelen in een spiraal aan de linkerkant. Vuur (‘Ka’) en Water (‘mi’) worden ‘Kami’, de oorsprong van deze ‘Kami’ (Vuur en Water) keren terug naar het Ene, maar het Ene wordt de oorsprong van het fysieke en het spirituele.

Kami-Musubi no Mikoto vertegewoordigt het principe van fysieke creatie, het plantaardige en het dierlijke. Takami-Musubi no Mikoto beeldt het principe van de creatie van de geest en bezieling uit. Met andere woorden, lichaam en geest:

天之浮橋は丁度魂魄の正しく整った上に立った姿で、十字の姿にならなければならない。

De Zwevende Brug van de Hemel staat met Geest en Lichaam op de juiste wijze geordend, het moet exact de vorm van een kruis aannemen.

We zien wederom dat Morihei Ueshiba ‘God’ (‘Kami’) definieerde als een ezelsbruggetje voor de uitwisseling van Vuur en Water. Dit is belangrijk om te onthouden wanneer we zijn beweringen ontleden die doorgaans voorzien zijn van meerdere lagen van betekenis en informatie.

Net als bij de Zwevende Brug van de Hemel zien we dat Hemel en Aarde het verticale component van het kruis voorstellen. Verder zien we dat de rol van Vuur en Water nu opgehelderd zijn om het horizontale component van het kruis uit te beelden.

Dit past ook precies met het kruis van de ademhaling die beschreven werd in “Aiki, Iki, Kokyu, Heng-Ha en Aun“.

Nu zien we de spiraal van Vuur en Water, de flow van Geest en Lichaam in een onafgebroken uitwisseling tussen Hemel en Aarde.

Ik zal niet weer op de spiralen ingaan aangezien die al behandeld werden in “Morihei Ueshiba, Budo en Kamae“, maar hier is nog wel een interessant voorbeeld van het kruis.

Als je je “Aikido zonder Vrede of Harmonie” nog kunt herinneren kaartte ik daar de acht In-Yo trigrammen aan uit het klassieke Yin-Yang symbool die de tegengestelde krachten laten zien in hun reeks van veranderingen rondom de cirkel.

Morihei Ueshiba’s 8 krachten worden vertegenwoordigd door 8 trigrammen die de progressie van verandering laten zien – In krachten uitgebeeld door onderbroken lijnen en Yo krachten uitgebeeld door vaste lijnen.

Yin Yang

In-Yo Trigrammen

Het bovenstaande diagram is voor de hand liggend – maar heb je het kruis ook gezien?

Kijk nog maar eens naar het complete diagram:

Yin Yang Cross

In-Yo Trigrammen met het kruis

En zie hier het complete diagram van de Yin-Yang triagram veranderingen – de verticale component van Hemel en Aarde verbonden met de horizontale component van Vuur en Water.


(Vertaald door Ernesto Lemke)

Christopher Li – Honolulu, HI      

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.