Monthly Archives: May 2015

Solo Training for Kokyu-ryoku and Ki in Daito-ryu Aiki Budo

Daito-ryu Aiki Budo 118 Techniques

Daito-ryu Aiki Budo 118 Techniques (大東流合気武道百十八ヶ条) by Yoshihisa Ishibashi (石橋義久) Yoshihisa Ishibashi (石橋義久) was born in Tokyo in 1938 and started training in Daito Ryu at the Daitokan dojo in 1964, learning Aiki Budo and Ono Ha Itto Ryu Kenjutsu directly from Sokaku Takeda’s son Tokimune Takeda. In 1969, together with Yoshimi Tomabechi (苫米地芳見) and Katsuyuki Kondo (近藤勝之), he opened the Katsushika Branch Dojo in Tokyo and was its … Continue reading Solo Training for Kokyu-ryoku and Ki in Daito-ryu Aiki Budo »