Tag Archives: izanami

Aikido und die schwebende Himmelsbrücke [German Version]

Die Götter Izanagi und Izanami auf der schwebenden Himmelsbrücke, aus der Reihe “Eine illustrierte Geschichte Japans” von Utagawa Hiroshige, ca. 1847-1852 Honolulu Academy of Arts *This is a German translation of the article  “Aikido and the Floating Bridge of Heaven“, provided courtesy of Ian Eisterer. Izanagi und Izanami auf der Brücke, die Himmel und Erde verbindet Die “schwebende Himmelsbrücke“ (“Ame no Uki Hashi”) ist ein wichtiger … Continue reading Aikido und die schwebende Himmelsbrücke [German Version] »

Morihei Ueshiba en de Weg van het Kruis [Dutch Version]

Ingang van Izanagi Jingu op Awaji IslandDe vlag is ter ere van de viering van het 1300 jarig bestaan van de Kojiki
*This is a Dutch translation of the article "Morihei Ueshiba and the Way of the Cross – Izanagi and Izanami cross the Floating Bridge of Heaven", courtesy of Ernesto Lemke of Seikokan Aikido.
Herinner je je Izanagi en Izanami nog uit "Aikido en de Zwevende Brug van de Hemel"?
Zo niet, Izanagi en zijn echtgenote (en tegelijkertijd zijn zuster) Izanami hadden de opdracht van de Goden van Japan om op de Zwevende Brug van de Hemel (Ame no Uki Hashi/ 天之浮橋) te staan en de Japanse archipel te creëren.
Maar….je zou eigenlijk eerst het andere artikel moeten lezen aangezien de rest van wat ik te vertellen heb alleen via die context duidelijk wordt.
Hier is alvast een grappig weetje: in de Nihongi, het oudste boek van de Klassieke Japanse Geschiedenis (op de Kojiki na) worden deze Goden de “Goden van In en Yo” (陽神陰神) genoemd. O-Sensei was hiervan op de hoogte en verwees regelmatig naar In en Yo in termen van Izanagi en Izanami.In ieder geval, ik hoop dat je je ze nog kunt herinneren want zij waren een veel voorkomend element in de uitspraken en geschriften van Aikido Grondlegger Morihei Ueshiba.
Zoals je wellicht weet stonden de mannelijke en vrouwelijke God op de Zwevende Brug van de Hemel en roerden met de juwelen speer (Ama no Nuboko/ 天の沼矛) in de zee waarop zij een maalstroom creëerden. Druppels zout water vielen van de speer en vormden het eerste eiland (Onogoro Shima/ 淤能碁呂島) waarop de heilige wezens neerdaalden van de Brug naar de aarde.

Aikido en de Zwevende Brug van de Hemel [Dutch Version]

De Goden Izanagi en Izanami op de Zwevende Brug van de Hemeluit de serie "An Illustrated History of Japan" by Utagawa Hiroshige, circa 1847-1852Honolulu Academy of Arts
*This is a Dutch translation of the article "Aikido and the Floating Bridge of Heaven – Izanagi and Izanami on the Bridge Connecting Heaven and Earth", courtesy of Ernesto Lemke of Seikokan Aikido.
De ‘Zwevende Brug van de Hemel’ (‘Ame no Uki Hashi’) is een belangrijk deel van de Japanse creatie mythe.
Volgens de Kojiki (‘Document van Oude Zaken’) riepen de eerste goden twee heilige wezens op tot bestaan – de mannelijke essentie Izanagi (‘De Man die Uitnodigt’/伊邪那岐) en de vrouwelijke essentie Izanami (‘De Vrouw die Uitnodigt’/伊邪那美命). Deze twee wezens kregen de opdracht om de eerste landmassa’s op aarde te creëren. Terwijl ze de met juwelen bezette speer meenamen, stonden de twee heilige wezens op de Zwevende Brug van de Hemel en roerden in de zee met de juwelen speer en creëerden zo een maalstroom. Druppels zoutwater vielen van de speer en vormden het eerste eiland waarop de heilige wezens neerdaalden op aarde vanaf de Brug.
Er is nog veel meer (de Kojiki is een groots verhaal, een van ‘s werelds eerste soap opera’s) maar laten we voor nu eerst eens zien wat dit te maken heeft met….Aikido.

More on Aikido and the Floating Bridge of Heaven

Ansai Yamazaki (1619-1682), founder of Suika Shinto
Ansai Yamazaki was an Edo Period Confucian scholar who started out as a Buddhist monk and was one of the first people to spread Neo-Confucian thought in Japan. Interestingly, Zhang San Feng(张三丰), the legendary creator of Tajiquan in China, was also influenced by Neo-Confucian thought.
Yamazaki was also the founder of the Suika Shinto sect, and his work on Shinto theology was instrumental in breaking Shinto thought out from the specialized provenance of the shrines to a more general population. We’ll get back to how this relates to the Floating Bridge a little bit later.

Morihei Ueshiba and the Way of the Cross

Entrance to the Izanagi Jingu on Awaji IslandThe banner celebrates the 1,300th anniversary of the publication of the Kojiki
Remember Izanagi and Izanami from "Aikido and the Floating Bridge of Heaven"?
If you don’t, Izanagi and his spouse (and sister) Izanami were tasked by the Gods of Japan to stand on the Floating Bridge of Heaven (Ame no Uki Hashi / 天之浮橋) and create the islands of the Japanese archipelago.
But…you really should go back and read the other article first, since the rest of what I’m talking about here will make much more sense in that context.
Here’s a fun fact: in the Nihongi, which is the oldest book of classical Japanese history after the Kojiki, these gods go by the names of the "gods of In and Yo" (陽神陰神). O-Sensei was aware of this, and often referred to In and Yo in terms of Izanagi and Izanami.Anyway, I hope that you remember them, because they were a very common element in the speech and writings of Aikido Founder Morihei Ueshiba.
If you remember, the male and female gods stood on the Floating Bridge of Heaven and stirred the sea with the jeweled spear (Ama no Nuboko / 天の沼矛), creating a vortex. Drops of salty water falling from the spear formed the first island (Onogoro Shima / 淤能碁呂島), whereupon the divine beings descended from the Bridge to the earth below.