Tag Archives: bansen

Morihei Ueshiba, Budo en Kamae – Deel 3 [Dutch Version]

‘Tai-no-henka naar de linker- en rechterkant’ uit “Budo” 1938 *This is a Dutch translation of the article “Morihei Ueshiba, Budo and Kamae – Part 3“, courtesy of Ernesto Lemke of Seikokan Aikido. Meer over zes richtingen… Als je “Morihei Ueshiba, Budo en Kamae” nog niet gelezen hebt dan kun je dat beter eerst doen. En misschien wil je ook “Morihei Ueshiba, Budo en  Kamae – Deel 2“, … Continue reading Morihei Ueshiba, Budo en Kamae – Deel 3 [Dutch Version] »

Aikido en de Structuur van het Universum [Dutch Version]

Morihei Ueshiba Voordrachten
*This is a Dutch translation of the article "Aikido and the Structure of the Universe – Ichirei Shikon Sangen Hachiriki / 一霊四魂三元八力", courtesy of Ernesto Lemke of Seikokan Aikido.
In ‘Kiichi Hogen en het Geheim van Aikido’ traceerden we een link tussen wat de Grondlegger van Aikido Morihei Ueshiba aankaartte als een van de ‘Geheimen’ van Aikido en Chinese militaire strategie. In ‘Morihei Ueshiba, Budo en Kamae’ legden we een verband tussen een sectie uit de technische handleiding ‘Budo’ van Morihei Ueshiba uit 1938, en enkele veel voorkomende concepten uit de Chinese krijgskunsten.
Natuurlijk is er meer. Nog veel meer. Als een rode draad loopt het dwars door alle voordrachten en essays van Morihei Ueshiba heen. Als de verbanden eenmaal zijn gelegd zal dit, denk ik, duidelijk worden. Voor de hand liggend zelfs. Wat ook duidelijk zal worden is de trainingsmethodologie die  zonder twijfeltaal door de Grondlegger zelf zal worden blootgelegd.
Om te beginnen zei Morihei Ueshiba met regelmaat dat ‘Ichirei Shikon Sangen Hachiriki’ (‘Een Geest, Vier Zielen, Drie Oorsprongen, Acht Krachten’) de basisstructuur van het Universum en de basisstructuur van Aikido voorstelde.

Morihei Ueshiba, Budo and Kamae – Part 3

Tai-no-henka to the left and right, from "Budo" 1938
If you haven’t read "Morihei Ueshiba, Budo and Kamae" yet then you’ll probably want to go back and read that article first.
You may also want to read "Morihei Ueshiba, Budo and Kamae – Part 2", which contains a response from John Stevens to the original article.
Now, take a look at the section above, "Tai-no-henka to the left and right", scanned from Morihei Ueshiba O-Sensei’s 1938 technical manual "Budo".

Aikido and the Structure of the Universe

Morihei Ueshiba Lectures

In "Kiichi Hogen and the Secret of Aikido" we traced a connection between what Aikido Founder Morihei Ueshiba cites as one of the "Secrets" of Aikido and Chinese military strategy. In "Morihei Ueshiba, Budo and Kamae" we traced a connection between a section of the technical manual "Budo", published in 1938 by Morihei Ueshiba, and certain very common concepts in Chinese martial arts.
Of course, there’s more, a lot more, threaded all through Morihei Ueshiba’s lectures and essays. Once the connections are laid out I think that this will become clear – even obvious. What will also become clear is the training methodology being laid out, in no uncertain terms, by the Founder.
For a start, Morihei Ueshiba would often say that "Ichirei Shikon Sangen Hachiriki" ("One Spirit, Four Souls, Three Origins, Eight Powers") represented the basic structure of the Universe, and the basic structure of Aikido.