Tag Archives: kimura

Yukiyoshi Sagawa’s Aiki, a true portrait of Transparent Power – Interview with Tatsuo Kimura Part 1

Tatsuo Kimura - Aiki-age

Tatsuo Kimura demonstrates Aiki-age Stretching his right hand upward, Morihei Sensei said, “Those who practice Aiki should understand the heart of faraway America.” I immediately thought to myself, “Please come and throw me,” expecting that Morihei Sensei would read my thoughts. Of course, this was merely something I thought in my own mind. However, at that instant, Morihei Sensei, who was looking out the window, turned … Continue reading Yukiyoshi Sagawa’s Aiki, a true portrait of Transparent Power – Interview with Tatsuo Kimura Part 1 »

Aikido and Judo – Interview with Gozo Shioda and Masahiko Kimura

Full Contact Karate, December 1987

 Full Contact Karate Magazine – December 1987 More Full Contact Karate at the Aikido Sangenkai! Previously we presented a translation of the article “Secret Technique: The Secret of Aiki” (秘技・合気の秘密) from the  January 1996 issue of the Japanese magazine “Full Contact Karate” (フル・コンタクト・カラテ). This time we’re happy to present the English translation of an interview with Yoshinkan Aikido Founder Gozo Shioda (塩田剛三) and legendary Judo … Continue reading Aikido and Judo – Interview with Gozo Shioda and Masahiko Kimura »

Aiki Budo is de Weg van Menselijke Ontwikkeling [Dutch Version]

 
 Aiki Budo is de Weg van Menselijke Ontwikkeling
*This is a Dutch translation of the article "Aiki Budo is the Way of Human Development – The philosophy of Aikido…maybe?", courtesy of Ernesto Lemke of Seikokan Aikido.
Ik was door Kisshomaru Ueshiba’s boeken aan het spitten, ‘The Spirit of Aikido’ en ‘De Kunst van Aikido’ en het viel me op dat er in beide boeken nagenoeg geen vermelding stond van Daito-ryu. Uiteraard zijn beide geen historische werken maar ik vond het opvallend vreemd dat er geen melding werd gemaakt van de kunst die Morihei Ueshiba langer dan 20 jaar bestudeerde; de enige kunst waarin hij licentie had om les in te geven; de enige kunst waar hij (naast zijn eigen kunst) ooit certificaten van bekwaamheid in uitgaf.
Ok, laten we doorgaan naar ‘Best Aikido, geschreven door Kisshomaru Ueshiba en Moriteru Ueshiba. Hierin wordt Daito-ryu kort vermeld als een van de vele kunsten die Morihei Ueshiba bestudeerde maar er wordt niets verteld over de diepgang van de studie van die andere kunsten. De tweede editie meld het feit dat, met uitzondering van Daito-ryu, al die kunsten uitermate kort bestudeerd werden al helemaal niet meer.
De tweede editie eindigt met te impliceren dat Morihei zelf ook maar enige wezenlijk verband met Daito-ryu ontkende. Dit is een veel voorkomend thema. Bekijk dit artikel maar eens voor een ander voorbeeld van het verdoezelen van de geschiedenis van Aikido.
Ik weet het, dit is een oud verhaal. De meeste mensen zijn tegenwoordig op de hoogte van de grote technische erfenis die Aikido Daito-ryu schuldig is, hoofdzakelijk door de inspanningen van Stan Pranin van Aikido Journal.
Ter aanvulling, in twee voorgaande Blogs, ‘Kiichi Hogen en het Geheim van Aikido’ en ‘Morihei Ueshiba, Budo en Kamae’ heb ik de mogelijkheden van een verband tussen de kern trainingsmethodes van Morihei Ueshiba en traditionele Chinese krijgskunst paradigma’s verkend.
Maar hoe zit het met de andere helft van de kunst? De grote filosofische en spirituele herbestemming van de krijgskunsten die zogenaamd door Morihei Ueshiba werd geïmplementeerd?

Aiki Budo is the Way of Human Development

Aiki Budo is the Way of Human Development
I was looking through Kisshomaru Ueshiba’s books "The Spirit of Aikido" and "The Art of Aikido" and I happened to notice that there is virtually no mention of Daito-ryu in either one. Of course, neither of them are historical works, but I thought it odd that there was no mention of the art that Morihei Ueshiba has studied for over 20 years, the only art that he was ever licensed to teach, the only art (outside of his own) in which he ever issued certificates of rank.
OK, moving along to "Best Aikido", written by Kisshomaru Ueshiba and Moriteru Ueshiba. In this one there is a short mention of Daito-ryu as one of the many arts that Morihei Ueshiba studied, but no mention is made of the relative depth of study of those arts – the section entirely fails to note the fact that, with the exception of Daito-ryu, all of those arts were studied for very brief periods of time.
The section ends by implying that Morihei himself denied any substantial connection with Daito-ryu. This is a common theme, check out this article for another example of the sanitizing of the history of Aikido.
I know, this is kind of an old story – most people these days have been made aware of the great technical debt that Aikido owes to Daito-ryu, primarily through the efforts of Stan Pranin at Aikido Journal.
Additionally, in two previous posts, "Kiichi Hogen and the Secret of Aikido", and "Morihei Ueshiba, Budo and Kamae" I explored the possibility of ties between the core training methods of Morihei Ueshiba and traditional Chinese martial training paradigms.
But what about the other half of the art – the great philosophical and spiritual repurposing of the martial arts that was supposedly implemented by Morihei Ueshiba?