Tag Archives: floating

Aikido en de Zwevende Brug van de Hemel [Dutch Version]

De Goden Izanagi en Izanami op de Zwevende Brug van de Hemeluit de serie "An Illustrated History of Japan" by Utagawa Hiroshige, circa 1847-1852Honolulu Academy of Arts
*This is a Dutch translation of the article "Aikido and the Floating Bridge of Heaven – Izanagi and Izanami on the Bridge Connecting Heaven and Earth", courtesy of Ernesto Lemke of Seikokan Aikido.
De ‘Zwevende Brug van de Hemel’ (‘Ame no Uki Hashi’) is een belangrijk deel van de Japanse creatie mythe.
Volgens de Kojiki (‘Document van Oude Zaken’) riepen de eerste goden twee heilige wezens op tot bestaan – de mannelijke essentie Izanagi (‘De Man die Uitnodigt’/伊邪那岐) en de vrouwelijke essentie Izanami (‘De Vrouw die Uitnodigt’/伊邪那美命). Deze twee wezens kregen de opdracht om de eerste landmassa’s op aarde te creëren. Terwijl ze de met juwelen bezette speer meenamen, stonden de twee heilige wezens op de Zwevende Brug van de Hemel en roerden in de zee met de juwelen speer en creëerden zo een maalstroom. Druppels zoutwater vielen van de speer en vormden het eerste eiland waarop de heilige wezens neerdaalden op aarde vanaf de Brug.
Er is nog veel meer (de Kojiki is een groots verhaal, een van ‘s werelds eerste soap opera’s) maar laten we voor nu eerst eens zien wat dit te maken heeft met….Aikido.

Aikido and the Floating Bridge of Heaven

The Gods Izanagi and Izanami on the Floating Bridge of Heaven from the series "An Illustrated History of Japan" by Utagawa Hiroshige, circa 1847-1852Honolulu Academy of Arts
The "Floating Bridge of Heaven" ("Ame no Uki Hashi") is an important part of the Japanese creation myth. According to the Kojiki ("A Record of Ancient Affairs"), the first gods summoned two divine beings into existence – the male essence Izanagi ("The Male who Invites" /  伊邪那岐) and the female essence Izanami ("The Female who Invites" /  伊邪那美命). These two beings were given the task of creating the first land masses on earth.  Taking the jeweled spear they were given, the two divine beings stood on the Floating Bridge of Heaven and stirred the sea with the jeweled spear, creating a vortex. Drops of salty water falling from the spear formed the first island, whereupon the divine beings descended from the Bridge to the earth below.There’s a lot more (the Kojiki is a great tale, one of the world’s first soap operas), but for now let’s get back to how this relates to…Aikido.