716/1627
Home /

Waikiki Yacht Clbu with Mitsuteru Ueshiba

mitsuteru-ueshiba-honolulu-2010.jpg Aikido of Hilo - Mitsuteru UeshibaThumbnailsZuihoukan Aikido DemonstrationAikido of Hilo - Mitsuteru UeshibaThumbnailsZuihoukan Aikido DemonstrationAikido of Hilo - Mitsuteru UeshibaThumbnailsZuihoukan Aikido DemonstrationAikido of Hilo - Mitsuteru UeshibaThumbnailsZuihoukan Aikido DemonstrationAikido of Hilo - Mitsuteru UeshibaThumbnailsZuihoukan Aikido DemonstrationAikido of Hilo - Mitsuteru UeshibaThumbnailsZuihoukan Aikido DemonstrationAikido of Hilo - Mitsuteru UeshibaThumbnailsZuihoukan Aikido Demonstration

At the Waikiki Yacht Club in Honolulu Hawaii with Mitsuteru Ueshiba Waka-Sensei in February 2010