1151/1627
Home /

Hasegawa Dojo at Iwama Taisai 2003

hasegawa-dojo-iwama-taisai-2003.jpg Aikido Hasegawa Dojo 2003ThumbnailsDan, Chris and Heraldo by Greg SocitoAikido Hasegawa Dojo 2003ThumbnailsDan, Chris and Heraldo by Greg SocitoAikido Hasegawa Dojo 2003ThumbnailsDan, Chris and Heraldo by Greg SocitoAikido Hasegawa Dojo 2003ThumbnailsDan, Chris and Heraldo by Greg SocitoAikido Hasegawa Dojo 2003ThumbnailsDan, Chris and Heraldo by Greg SocitoAikido Hasegawa Dojo 2003ThumbnailsDan, Chris and Heraldo by Greg SocitoAikido Hasegawa Dojo 2003ThumbnailsDan, Chris and Heraldo by Greg Socito

Chris Li with the Hasegawa Dojo group at the Iwama Taisai in 2003. Hasegawa Hiroyuki Sensei with Yasuo Kobayashi Sensei and Moriteru Ueshiba Doshu.