500/1627
Home /

Kisshomaru Ueshiba and the spread of Aikido

kisshomaru-post-war.jpeg Kami Shirataki ShrineThumbnailsKisshomaru Ueshiba is BornKami Shirataki ShrineThumbnailsKisshomaru Ueshiba is BornKami Shirataki ShrineThumbnailsKisshomaru Ueshiba is BornKami Shirataki ShrineThumbnailsKisshomaru Ueshiba is BornKami Shirataki ShrineThumbnailsKisshomaru Ueshiba is BornKami Shirataki ShrineThumbnailsKisshomaru Ueshiba is BornKami Shirataki ShrineThumbnailsKisshomaru Ueshiba is Born

From "Ueshiba Morihei Monogatari". Ni-Dai Doshu Kisshomaru Ueshiba spreads Aikido to the world following World War II.