495/1627
Home /

Jigoro Kano visits Morihei Ueshiba

jigoro-kano.jpeg Iwama Aiki Shuren Dojo is completedThumbnailsKami Shirataki ShrineIwama Aiki Shuren Dojo is completedThumbnailsKami Shirataki ShrineIwama Aiki Shuren Dojo is completedThumbnailsKami Shirataki ShrineIwama Aiki Shuren Dojo is completedThumbnailsKami Shirataki ShrineIwama Aiki Shuren Dojo is completedThumbnailsKami Shirataki ShrineIwama Aiki Shuren Dojo is completedThumbnailsKami Shirataki ShrineIwama Aiki Shuren Dojo is completedThumbnailsKami Shirataki Shrine

From "Ueshiba Morihei Monogatari". Judo Founder Jigoro Kano come to meet Morihei Ueshiba.