Tag Archives: tenchijin

Aikido zonder Vrede of Harmonie [Dutch Version]

Omslag van ‘Budo Hiketsu Aiki no Jutsu’ (‘Geheime Methodes van Budo Aiki no Jutsu’)                Gepubliceerd in Meiji Jaar 33 (1900)
*This is a Dutch translation of the article "Aikido without Peace or Harmony – Dude, where did the love go?", courtesy of Ernesto Lemke of Seikokan Aikido.
Aikido staat vaak bekend als ‘Vredeskunst’ of ‘De Weg van Harmonie’. Soms wordt het omschreven als ‘De Weg van Harmoniseren van Ki.’
‘Do’ staat uiteraard voor ‘De Weg’, en het woord ‘Ki’ is inmiddels zo bekend dat het waarschijnlijk wel zo, onvertaald, kan blijven staan.
Dan hebben we nog ‘Ai’ – wat noch vrede noch harmonie betekent.

Aikido without Peace or Harmony

Cover of "Budo Hiketsu Aiki no Jutsu" ("Secret Methods of Budo Aiki no Jutsu")Published in Meiji Year 33 (1900)
Aikido is often known as the "Art of Peace" or "The Way of Harmony". Sometimes it is described as "The Way of Harmonizing Ki". "Do" of course, is "The Way", and the word "Ki" is so common these days that it can probably stand just as it is. Then we have "Ai" – which means neither peace nor harmony.