Tag Archives: izanami

Morihei Ueshiba en de Weg van het Kruis [Dutch Version]

Izanagi Jingu

Ingang van Izanagi Jingu op Awaji Island
De vlag is ter ere van de viering van het 1300 jarig bestaan van de Kojiki

*This is a Dutch translation of the article “Morihei Ueshiba and the Way of the Cross – Izanagi and Izanami cross the Floating Bridge of Heaven“, courtesy of Ernesto Lemke of Seikokan Aikido.

Izanagi en Izanami steken de Zwevende Brug van de Hemel over

Herinner je je Izanagi en Izanami nog uit “Aikido en de Zwevende Brug van de Hemel“?

Zo niet, Izanagi en zijn echtgenote (en tegelijkertijd zijn zuster) Izanami hadden de opdracht van de Goden van Japan om op de Zwevende Brug van de Hemel (Ame no Uki Hashi/ 天之浮橋) te staan en de Japanse archipel te creëren.

Maar….je zou eigenlijk eerst het andere artikel moeten lezen aangezien de rest van wat ik te vertellen heb alleen via die context duidelijk wordt.

Hier is alvast een grappig weetje: in de Nihongi, het oudste boek van de Klassieke Japanse Geschiedenis (op de Kojiki na) worden deze Goden de “Goden van In en Yo” (陽神陰神) genoemd. O-Sensei was hiervan op de hoogte en verwees regelmatig naar In en Yo in termen van Izanagi en Izanami.

In ieder geval, ik hoop dat je je ze nog kunt herinneren want zij waren een veel voorkomend element in de uitspraken en geschriften van Aikido Grondlegger Morihei Ueshiba.

Zoals je wellicht weet stonden de mannelijke en vrouwelijke God op de Zwevende Brug van de Hemel en roerden met de juwelen speer (Ama no Nuboko/ 天の沼矛) in de zee waarop zij een maalstroom creëerden. Druppels zout water vielen van de speer en vormden het eerste eiland (Onogoro Shima/ 淤能碁呂島) waarop de heilige wezens neerdaalden van de Brug naar de aarde.  Continue reading »

Aikido en de Zwevende Brug van de Hemel [Dutch Version]

The Gods Izanagi and Izanami on the Floating Bridge of Heaven

De Goden Izanagi en Izanami op de Zwevende Brug van de Hemel
uit de serie “An Illustrated History of Japan” by Utagawa Hiroshige, circa 1847-1852
Honolulu Academy of Arts

*This is a Dutch translation of the article “Aikido and the Floating Bridge of Heaven – Izanagi and Izanami on the Bridge Connecting Heaven and Earth“, courtesy of Ernesto Lemke of Seikokan Aikido.

Izanagi en Izanami op de Brug die Hemel en Aarde verbindt

De ‘Zwevende Brug van de Hemel’ (‘Ame no Uki Hashi’) is een belangrijk deel van de Japanse creatie mythe.

Volgens de Kojiki (‘Document van Oude Zaken’) riepen de eerste goden twee heilige wezens op tot bestaan – de mannelijke essentie Izanagi (‘De Man die Uitnodigt’/伊邪那岐) en de vrouwelijke essentie Izanami (‘De Vrouw die Uitnodigt’/伊邪那美命). Deze twee wezens kregen de opdracht om de eerste landmassa’s op aarde te creëren. Terwijl ze de met juwelen bezette speer meenamen, stonden de twee heilige wezens op de Zwevende Brug van de Hemel en roerden in de zee met de juwelen speer en creëerden zo een maalstroom. Druppels zoutwater vielen van de speer en vormden het eerste eiland waarop de heilige wezens neerdaalden op aarde vanaf de Brug.

Er is nog veel meer (de Kojiki is een groots verhaal, een van ‘s werelds eerste soap opera’s) maar laten we voor nu eerst eens zien wat dit te maken heeft met….Aikido.  Continue reading »

More on Aikido and the Floating Bridge of Heaven

Ansai Yamazaki

Ansai Yamazaki (1619-1682), founder of Suika Shinto

Ansai Yamazaki and Ama-no-ukihashi-den

Ansai Yamazaki was an Edo Period Confucian scholar who started out as a Buddhist monk and was one of the first people to spread Neo-Confucian thought in Japan.

Interestingly, Zhang San Feng(张三丰), the legendary creator of Tajiquan in China, was also influenced by Neo-Confucian thought.

Yamazaki was also the founder of the Suika Shinto sect, and his work on Shinto theology was instrumental in breaking Shinto thought out from the specialized provenance of the shrines to a more general population. We’ll get back to how this relates to the Floating Bridge a little bit later.

合氣を学ぶものは天の浮橋に立たねばならぬ

In order to learn Aiki you must stand on the Floating Bridge of Heaven.

As you can see from the above quotation, Aikido Founder Morihei Ueshiba seemed to think that the “Floating Bridge of Heaven” (天之浮橋) was a pretty important thing.

Still – for all of its importance in his writings it is a concept that is generally not well understood. A direct student of Morihei Ueshiba O-Sensei once expressed it to me this way:

The Founder told us that we would be unable to practice martial arts if we did not stand on the Floating Bridge of Heaven. We were told that if we could not stand on the Floating Bridge of Heaven then our training would not bring forth Aikido technique, so it was essential that we do so at all costs.

However, we didn’t understand anything about where this Floating Bridge of Heaven was. Since we didn’t understand where it was there was no way that we could stand on it, so the reality was that we just put on a good face and kept on applying techniques to each other.

If you’ve read “Aikido and the Unknown” then you may have some idea why this kind of thing is not well understood, but just in case, here’s an interesting passage from Koichi Tohei (from “Ki no Kakuritsu” / 気の確立, translated from the Japanese):

Without a doubt, Ueshiba Sensei understood Ki. If we’re talking about that point, then I think that you could say that he was a genius. However, it is unfortunate that he never taught the true nature of it to his students. Even now I don’t know if that was because he didn’t want to teach it, or if it was because he was unable to teach it.

You may also like to take a look at “Morihei Ueshiba: Untranslatable Words” for an interesting story about Koichi Tohei himself and understanding of O-Sensei.  Continue reading »

Morihei Ueshiba and the Way of the Cross

Izanagi Jingu

Entrance to the Izanagi Jingu on Awaji Island
The banner celebrates the 1,300th anniversary of the publication of the Kojiki

Izanagi and Izanami cross the Floating Bridge of Heaven

Remember Izanagi and Izanami from “Aikido and the Floating Bridge of Heaven“?

If you don’t, Izanagi and his spouse (and sister) Izanami were tasked by the Gods of Japan to stand on the Floating Bridge of Heaven (Ame no Uki Hashi / 天之浮橋) and create the islands of the Japanese archipelago.

But…you really should go back and read the other article first, since the rest of what I’m talking about here will make much more sense in that context.

Here’s a fun fact: in the Nihongi, which is the oldest book of classical Japanese history after the Kojiki, these gods go by the names of the “gods of In and Yo” (陽神陰神). O-Sensei was aware of this, and often referred to In and Yo in terms of Izanagi and Izanami.

Anyway, I hope that you remember them, because they were a very common element in the speech and writings of Aikido Founder Morihei Ueshiba.

If you remember, the male and female gods stood on the Floating Bridge of Heaven and stirred the sea with the jeweled spear (Ama no Nuboko / 天の沼矛), creating a vortex. Drops of salty water falling from the spear formed the first island (Onogoro Shima / 淤能碁呂島), whereupon the divine beings descended from the Bridge to the earth below.  Continue reading »

Aikido and the Floating Bridge of Heaven

The Gods Izanagi and Izanami on the Floating Bridge of Heaven

The Gods Izanagi and Izanami on the Floating Bridge of Heaven
from the series “An Illustrated History of Japan” by Utagawa Hiroshige, circa 1847-1852
Honolulu Academy of Arts

Izanagi and Izanami on the Bridge Connecting Heaven and Earth

The “Floating Bridge of Heaven” (“Ame no Uki Hashi”) is an important part of the Japanese creation myth.

According to the Kojiki (“A Record of Ancient Affairs”), the first gods summoned two divine beings into existence – the male essence Izanagi (“The Male who Invites” / 伊邪那岐) and the female essence Izanami (“The Female who Invites” / 伊邪那美命). These two beings were given the task of creating the first land masses on earth. Taking the jeweled spear they were given, the two divine beings stood on the Floating Bridge of Heaven and stirred the sea with the jeweled spear, creating a vortex. Drops of salty water falling from the spear formed the first island, whereupon the divine beings descended from the Bridge to the earth below.

There’s a lot more (the Kojiki is a great tale, one of the world’s first soap operas), but for now let’s get back to how this relates to…Aikido.  Continue reading »